Trang chủ / / Quyết định: Về việc công bố công khai dự toán ngân sách và các khoản thu năm học 2023-2024

Quyết định: Về việc công bố công khai dự toán ngân sách và các khoản thu năm học 2023-2024

Ngày đăng
Số/Ký hiệu:Số: 20/QĐ-THPTLTVNgày ban hành:21/9/2023
Ngày hiệu lực:21/9/2023Người ký:Hồ Thị Dinh
Trích yếu:Về việc công bố công khai dự toán ngân sách và các khoản thu năm học 2023-2024