Tên đơn vị: TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH – Số 10 Tam Bạc, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
– Số điện thoại: 0225.3746.329
– Email: nghiadvltv@gmail.com
– Website: https://luongthevinhhp.edu.vn/

II. LÃNH ĐẠO TRƯỜNG- Hiệu trưởng: Cô Hồ Thị Dinh