Trường THPT Lương Thế Vinh là một trong bốn trường ngoài công lập đầu tiên của thành phố Hải Phòng Thành lập từ năm 1989, với tên:TRƯỜNG THPT DL TOA XE, địa chỉ số 39 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền. Năm 2004 trường đổi tên là: TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH chuyển về địa chỉ số 10 Tam Bạc, Phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.